Reuzengilde

Roermond

Ontstaan

Het ontstaan en ontwikkelen van het ’t Remunjse Reuzegilde 

De oudste vermelding van de Roermondse stadsreus dateert van 1680, maar er zijn vermoedens dat hij ouder is. Mogelijke bronnen hiertoe zijn helaas verloren gegaan. Vermoedelijk was er reeds sprake van een stadsreus begin 15de eeuw, omdat in 1410 begonnen werd met de bouw van de huidige kathedraal in gotische stijl, gewijd aan de patroonheilige van Roermond, genaamd St. Christoffel.

Immers was bekend dat er uit diversen andere plaatsen Christoffelreuzen waren, zoals in 1398 in Antwerpen.

In 1749 kreeg de Roermondse Stadreus, zijnde een reusachtig beeld van St. Christoffel, een processie-verbod op grond van een bisschoppelijk besluit van 27 juni 1747, waarbij dergelijke excessen verboden waren. De huidige stadsreus, genaamd Sjtuf, werd in 1982 geboren ter gelegenheid van de viering 750 jaar stad Roermond. Een jaar later werd het Remunjse Reuzegilde opgericht onder leiding van Paul Poell.

Hij had ook een actieve rol in de oprichting van de Federatie Nederlandse Reuzen, waartoe ook ’t Remunjse Reuzegilde is bij aangesloten. Helaas overleed Paul Poell op 9 juli 2010 op 62-jarige leeftijd.

De Roermondse reus stelt Christoffel voor, de patroonheilige van alle reizigers en van de fiere stad aan de Maas. Het kind op de schouder stelt Jesus voor. In zijn rechterhand draagt Christoffel (Sjtuf) een lamp om in het donker zijn weg te zoeken, om Jesus veilig aan de overkant van de rivier te brengen.
De gildeleden gaan gekleed in historische kostuums uit de 16de eeuw.
De groep bestaat uit een 18-tal actieve leden en beschikt over een eigen gildehuis.
Ook beschikt het reuzengilde over een eigen gildekapel,  waarvan de kapelleden eveneens gekleed gaan in historische kostuums.
De gildeleden willen de cultuur historische waarde in deze, voor Roermond behouden.

Geen evenementen