Reuzengilde

Roermond

Optochten

Dit jaar is het streven om weer een optocht in Roermond te organiseren. De laatste optocht is gehouden in september 2006. Door het overlijden van de toenmalige voorzitter en gildemeester Paul Poell, tevens initiatief-nemer, is het realiseren van een optocht om de vijf jaar, niet meer haalbaar gebleken. Het huidige bestuur heeft in het kader van het 35-jarig bestaan van 't Remunjse Reuzegilde in 2018 besloten, tot het initiatief voor het organiseren van een reuzenoptocht in Roermond.

Voor de organisatie van deze optocht heeft onze vereniging een nieuwe Stichting opgericht, genaamd Stichting Reuzenoptocht Roermond. Het bestuur van deze Stichting wordt gevormd uit 3 leden van het huidige bestuur, een erelid en 4 externe leden. Deze Stichting is volop bezig met de noodzakelijke voorbereidingen voor deze optocht. Wij zullen u dan ook regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van de voorbereidingen voor deze optocht. 

De optocht wordt gehouden op zondag 9 september 2018. Voor verdere info over deze optocht verwijzen wij u naar de website van Stichting Reuzenoptocht Roermond, genaamd www.reuzenoptochtroermond.nl 

 

 

Geen evenementen